Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta  od 26.2.2016. godine Fakultet je akreditovan.