Polaganje kolokvijuma za sve  studente koji nisu položili iz predmeta: Performanse leta i planiranje 1, Performanse leta i planiranje 2, Komunikacije Avionika i IFR letenje održaće se 12.1.2017. od 17h u sali K2.

Prof. Vojkan Zorić neće držati predavanja i vežbe u periodu od  1.11.2016. do 8.11.2016. godine iz objektivnih razloga.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: