Studentski parlament je organ Fakulteta preko koga studenti ostvaruju svoja prava, štite svoje interese i realizuju različite projekte.

Studentski parlament ima 15 članova i to sa svakog studijskog programa po 5 predstavnika, s tim da po pravilu svaka godina studija ima najmanje dva predstavnika.

Redovni sastanci Studentskog parlamenta se održavaju jednom nedeljno, uz mogućnost održavanja vanrednih sastanaka ukoliko situacija to nalaže.

Studentski parlament Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo učestvuje u svim humantiranim akcijama i pruža podršku svim sportskim i kulturno-obrazovnim dešavanjima na Univerzitetu.

Mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana.